Pásová sušička je technologické zariadenie určené na zníženie vnútornej vlhkosti dreva. Drevo môže byť vo forme štiepky rôznej veľkosti alebo pilín. Vstupom do sušičky je drevná štiepka s vlhkosťou 50-65%. Výstupná vlhkosť je regulovaná procesom sušenia a môže sa pohybovať v rozsahu 10-30%. Pre samotné sušenie sa využíva teplý vzduch.
V našich aplikáciách sa zameriavame predovšetkým na využitie odpadného tepla z teplární, elektrární a bioplynových staníc. Charakteristickým znakom týchto fabrík je maximálna účinnosť do 40%. Zvyšok energie sa ochladí do vzduchu ako stratové teplo.

Technologická schéma sušičky je na nasledovnom obrázku.

 Pásová sušička drevnej štiepky - schéma

Drevná štiepka - prečo sušiť?

 • Čerstvé drevo má rôznu vlhkosť podľa druhu stromu a vlhkosť sa tiež líši smerom od kôry dovnútra. Vlhkosť čerstvého dreva sa pohybuje v rozmedzí 55-75% z celkovej hmotnosti. Voda v dreve má rôzne podoby. Časť vody je voľná, časť viazaná vnútri bunkových stien a časť sa vyskytuje ako chemicky viazaná do štruktúry dreva.
  Voľnú vodu je možné vysušiť najjednoduchšie a spravidla sa tak deje sušením vonku, ktoré môže trvať niekoľko mesiacov.
  Viazanú vodu je možné odstrániť sušením pri vyšších teplotách, kde už dochádza k narušeniu štruktúry dreva a voda sa môže dostať von z kapilár.
  Molekulárnu vodu je možné odstrániť len chemickým rozkladom dreva. To sa pri bežnom sušení nedeje.
 • Voda je látka s veľmi vysokou tepelnou kapacitou aj skupenským teplom. Z toho vyplýva, že čím viac vody sa nachádza v palive, tým viac energie so sebou vezme v podobe pary. Pre porovnanie - skupenské teplo alkoholu etanolu je 896 kJ/kg, naproti tomu voda potrebuje na zmenu skupenstva na paru až 2250 kJ/kg. Prítomnosť vody v palive, či už drevo alebo uhlie, výrazne znižuje jeho výhrevnosť. Voda zároveň podporuje vznik dechtov a rôznych ďalších látok, ktoré majú nielen environmentálny vplyv, ale spôsobujú zanášanie komínov a horšie horenie. Výsledkom sú vyššie náklady na samotnú prevádzku spaľovania. 
  Prvou motiváciou pre sušenie dreva alebo štiepky je teda zvýšenie výhrevnosti a zlepšenie samotného procesu horenia. Aký veľký vplyv má vlhkosť na výhrevnosť? Pri vlhkosti 60% sa výhrevnosť pohybuje okolo 6MJ/kg, oproti tomu, po vysušení na 20% vlhkosť je výhrevnosť dreva až okolo 14MJ/kg!
 • Druhou významnou motiváciou pre investície do sušičky je využitie odpadného tepla. Mestské teplárne, elektrárne, bioplynové stanice pracujú s relatívne nízkou tepelnou účinnosťou. Zvyšok energie sa jednoducho ochladí do vzduchu. Európska únia silno podporuje zníženie emisií a zvýšenie efektivity v priemysle. V SR existuje legislatíva, ktorá už od roku 2015 podmieňuje výšku dotácií na vyrobenú elektrinu využitím odpadného tepla. Rovnako, ako sa sprísňujú emisné limity pre automobily, bude vyvíjaný i ďalší legislatívny tlak na efektívnejšie využitie palív ako z environmentálneho tak z ekonomického hľadiska.

Kontaktujte nás! Radi Vám podáme ďalšie informácie.